Fleischmann
Lenz
Uhlenbrock
 • Hoe koppel ik een 63340 aan Twin-Center (6802)(Locnet)
Viessmann
Varia
Hoe koppel ik een Lok-Boss (6865) aan het Twin-Center (6802)
Je hebt een loconet kabel nodig (fleischmann 6887/uhlenbrock 62010,62030 of 62060). Mechanische aansluiting: steek de kabel in het Twin-Center (T-loc) en bij de Lok-Boss de voorziene connectie (achterzijde).
Software aansluiting: Je Lok-Boss heeft als eerste handregelaar volgnummer 1 gekregen (automatisch). Het moeilijk is nu dat de Lok-boss eigenlijk niet één maar wel vier handregelaars zijn die standaard de locnrs 1 -> 4 kunnen aansturen maar vanaf het Twin-Center kunnen alle locnrs geprogrammeerd worden. Twee stappen dus, eerst de softwarematige verbinding maken met de 4 handregelaars, dan de locnrs programmeren voor elke handregelaar .
Het programmeren geschied vanaf het Twin-Center.
Stap1:
 • Druk op de -toets tot keyboard mode verschijnt in het venstertje.
 • -toets drukken
 • Mode-toets drukken
 • Met de -toets naar 'Handregelaar' bladeren
 • Op de-toets drukken
 • En een tweede maal op de-toets drukken zodat je dit volgende scherm bekomt.
 • H-nr
  TwBox
  Port
  1
  1
  A
  In de eerste ingave (onder 'H-Nr') de volgnummer ingeven van de handregelaar, we starten met de linker LED op Lok-Boss wat handeregelaar nr. 1 is.
 • Verder met de-toets
 • Dan de Tw-Box, staat voor toestel nr. Er is maar één toestel aangesloten, dan wordt dit nr.1.
 • Verder met de-toets
 • Port staat voor de LED op de Lok-Boss, de linkse is Poort A
 • Bevestig met de de-toets
 • Met de de-toets terug naar het rij gedeelte
Stap 2:
 • menutoets-toets drukken
 • modetoets-toets drukken
 • Met de pijlo-toets naar 'Handregelaar' bladeren
 • Op de-toets drukken
 • Handregelaar nummer ingeven van 1-4, zie stap 1 omdat er 1 Lok-Boss is aangesloten.
 • Bevestig met de de-toets
Stap 3:
 • Digitaal adres van locomotief ingeven; vb 1 of 4 of 12 of ... als volgt
 • Vertrek nog steeds in keyboard mode.
 • Druk op de de-toets en daarna op de modetoets-toets
 • Geef de nummer in van de handregelaar ingeven van 1-4, zie stap 1 omdat er 1 Lok-Boss is aangesloten.
 • Een geef het AdrLoc van de locomotief in (bij 12)
 • Bevestig met de de-toets
 • Herhaal stap 3 voor elke locomotief die je wil programmeren in de Lok-Boss (max. 4 Lok-Boss-en :-)
Ga naar boven
Het inbouwen van binnenverlichting 6454 is vrij eenvoudig. ( Vertaling )
Belangrijk: Er zitten 8 contactbeugels in de verpakking. De 4 korte zijn uitluitend te gebruiken voor de korteafstandswagons (Nahverkehrswagen zoals art.nr.:5654).
Het is niet goed om de draaistellen te demonteren ter montage van de wielcontactveren.
Het inbouwen gaat als volgt:
 • 1. Neem met duim en wijsvinger een wielcontactveer vast. Druk zacht op de kunststofklemmen ( fig.1 )
 • 2. De wielcontactveer in de voorziene opening in het draaistel steken en door vastdrukken laten klikken ( fig.2 ). Let er op dat de beide wielcontacten aan de binnenzijde van de wielen aanliggen.Op deze wijze alle 4 de wielcontactveren monteren.
 • 3. Om de lichtbalk te plaatsen is het nodig om de wagonkast van het chassis te nemen. Met de vingernagels tussen wagonkast en het onderstel (chassis) drukken en de wagonkast wegdrukken van het onderstel.( fig.3 ). De wagonkast lost zich van het onderstel en kan naar boven afgenomen worden.
  Bij korteafstandswagons (Nahverkehrswagen zoals art.nr.:5654): Twee schroevendraaiers ter hoogte van het draaistel in de voorziene openingen steken tussen onderstel en wagonkast ( fig.4 ). Met de vingers voorzichtig op de buffers naar onder drukken en zo voorzichtig een stukje openen. De schroevendraaiers in de 2 volgende voorziene openingen (X) steken en zo verder de wagonkast van het onderstel verwijderen.
 • 4. Gloeilampje in de lichtbalk steken. Het glazen lichaam in de uitsparing onder het lipje (H) leggen ( fig.5a ). De draadeindjes elk tussen een klemcontact steken en de uiteinde rond de lichtbalk leggen.
 • 5. Beschermfolie van de kleefkant van het witte isoleerfolie verwijderen en deze rond de lichtbalk en over de lamp kleven ( fig.5b ). Dan de beschermfolie van de kleefkant van de metaalfolie verwijderen en over de isoleerfolie kleven.
 • 6. De lichtbalk zo iop de binneninrichting leggen zodat de cijfers (vb 12/4021) langs die wagenkant met de uitsparingen (A) is ( fig.6 ). Het dorpeltje (S) voorkomt het verschuiven in de lengte van de lichtbalk op de binneninrichting.
 • 7. Aan elkebinneninrichting - naargelang wagentype op verschillende plaatsen - 4 bevestigingsplaatsen voorzien voor de contactbeugel. Deze contactbeugel zorgt voor het vasthouden van de lichtbalk op de binninrichting en dient als stroomleiding. Eerst de contactbeugel onderaan in de uitsparing (a) steken, dan boven het gaatje over het pinnetje (z) hangen ( fig.7 ). Dan de contactbeugel voorzichtig een beetje naar onder duwen zodat de uitsprong in gaatje (v) laten klikken.
 • 8. De wagonkast weer op het onderstel zetten en met licht druk laten klikken.
  Opgelet: De neus (N) (de kleine uitsprong aan de voorkant van de wagonkast) moet zich langs de kant van de uitsparingen (A) bevinden ( fig.6 )
Ga naar boven
Hoe koppel ik een LS-150 aan Twin-Center (6802)
 • Bij mijn eerste LS-150 zei de verkoper in de winkel: aansluiten, op het knopje van de LS-150 drukken tot het aan is, dan op de een knop van het Twin-Center en klaar. Oepsie.
  Hoe heb ik het gedaan:
 • Electrisch aansluiten aan het Twin-Center zoals voorgeschreven. Ik heb een aparte stroomvoorziening (trafo FL-6811) voorzien als voeding voor het wisselschakelen, dit ontlast het Twin-Center.
 • menutoets-toets drukken tot 'keyboard mode' verschijnt
 • modetoets-toets drukken
 • De pijlo-toets meermaals drukken tot wisselinst. verschijnt
 • Verder met de-toets
 • Met pijlo-toets tot Virtuele adressen gaan
 • Verder met de-toets
  VAdr
  DAdr
  Uit
  DF
  1
  1
  1
  D
 • Onder VAdr komt de zelf te kiezen volgnummer van de gekozen wissel, bijv.: nr.1. Deze nummer staat gelijk met de bedieningsknoppen van het Twin-Center. Let erop dat deze gepagineerd zijn per 8 wissels: 1-8,9-16,17-24,...
 • Verder met de-toets
 • Onder DAdr komt de zelf te kiezen volgnummer van de LS-150, bijv.: nr.1
 • Verder met de-toets
 • Onder Uit komt de poortnummer van de LS-150 waaraan de wissel werd/wordt aangesloten. Om te testen is het gemakkelijker dat de wissel reeds aangesloten is.
  De LS-150 heeft 6 aansluitingen/poorten, van links naar rechts genummerd 1-6.
  Maar bij Fleischmann kan je maar 1-4 ingeven, geen 5 of 6. Software probleem binnen Twin-Center, gevolg van de Lenz LS-100 die 4 aansluitingen had. De oplossing hiervoor is om binnen één LS-150 met twee volgnummers te werken, best opeen volgend.
  In dit voorbeeld heeft de LS-150 volgnummer 1, dit geld voor poort 1-4. Poort 5-6 geef ik dan volgnummer 2. De poorten hebben dan als volgnummert: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 en 2.2 . (Met een tweede LS-150 kan ik verder gaan als: 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4.)
 • Verder met de-toets
 • Onder DF komt het digitaal systeem waarmee je rijdt:
  • D staat voor het moderne algemeen gangbare DCC rijden
  • F staat voor het oudere FMZ systeem van Fleischmann
  De keuze D/F kan je maken met de pijlo-toets
 • Bevestig met de de-toets
 • De belangrijkste LS-150 aansluiting is de 1e -> volgnummer 1.1 in dit voorbeeld. Zodra deze geprogrammeerd is in het Twin-Center kan reeds de LS-150 aangesloten worden.
 • Onder knop 1 van het Twin-Center is de wisselgeprogrammeerd die aangesloten is op aansluiting/poort nr1:
  • Druk op de LS-150 knop tot het lampje constant brand
  • Druk op knop 1 van het Twin-Center en het lampje op de LS-150 moet uitgaan als teken van OK!
  • Een passende test: druk op toets 1 en nadien op toets 4. De wissel zou moeten omgaan.
Ga naar boven
Hoe koppel ik een 5233 terugmelder aan Twin-Center (6802)(S88 bus)
 • Het belangrijkste punt is dat een standaard S88-bus module 16 aansluitingen heeft, een Viessmann 5233 bezit maar 8 aansluitingen ( foto ) en is daarom een 1/2 S88 module.
  Het is om technische redenen noodzakelijk om een Viessmann 5233 per twee stuks aan te sluiten wat dan één volledige S88 module maakt. Bij het aansluiten van slechts één 5233 blijft de centrale zoeken naar de andere 8 aansluitingen om een volledig digitaal signaal te hebben, hij vindt ze niet en is het noorden kwijt. Voor stabiliteit, de 5233 per twee aansluiten.
 • Hoe aansluiten? De bijgevoegde flatkabel van 6 en één rode draad (geen bruine!!) is er nodig. De flatkabel is haaks in de stekker geklemd, net als een wafelijzer. Bij aansluiten moet er opgelet worden dat de flatkabel steeds naar beneden gaat ( zie ook foto ), te starten bij de centrale en zo naar de eerste 5233. Het kan zijn dat de bijgeleverde kabel van 15 cm best wat kort is, kabel nr 5230 is een echte verlengingskabel van 150 cm. Je kan ook de korte kabel met een bon en contant geld (voor de verzending) opsturen naar Viessmann en dan wordt deze gratis omgewisseld naar een langere kabel ( meer info staat op de bijsluiter van de 5233 ).
  Let er op dat de pijl op de 5233 richting centrale wijst: de flatkabel in de centrale steken en de andere zijde van de kabel in de 1e 5233 (langs de punt zijde) in steken. De 2e kabel in de 1e 5233 en zo naar de 2e 5233. Je maakt als het ware een ketting van modules. Ik zorg dat de zwarte lijn op de flatkabel links van de pijl op de 5233 is.
  De rode draad wordt met de plus-draad van de rijstroom verbonden en de RT(rot)-aansluiting van de 5233. De bruine (BN) draad (massa) NIET aansluiten wegens lusvorming, want er is al een massa-draad voorzien in de flat-kabel.
 • Elke 5233 krijgt per twee modules bij aansluiten een volgnummer in de volgorde van aansluiten!! Daar 2x 5233 één geheel is (zie alinea hoger), wordt de nummering ook per twee gegeven door de centrale, 1a (poort 1-8) en 1b (poort 9-16) als het ware. De volgende 2x 5233 worden 2 (2a en 2b). Bij gebruik van een Viessmann 5217 ( foto ) terugmelder, weet dan dat deze 16 aansluitingen heeft, een volwaardig S88-module is en niet per paar hoeft aangesloten te worden. Als de 5217 als 3e in de ketting staat wordt deze ook volgnummer 3.
Ga naar boven
Inbouwen binnenverlichting Fl-6469. ( Vertaling )

Ga naar boven
Veranderen oude koppeling naar kortkoppeling 6516

 • Deze passagierswagon (vergelijkbaar met FL-5098) is reeds van die fabricatieleeftijd dat de koppelingen nog met bout en moer werden bevestigd, dus de wagonkast moet eraf.


 • De spanveer en bout en moer los maken.


 • Om de centrale stand van de koppeling (FL-6516) te bekomen is de 'Richtveer' (art. Fl-6522) noodzakelijk.


 • Knip een passend stukje af, zie voor de afmeting naar de voorziene plaats t.h.v. de koppeling van de wagon.


Ga naar boven
Een grondplan voor een spoorspiraal of wendel
Om van 9 cm naar 27cm hoogteverschil naar een brug te overbruggen, heb ik een spoorspriraal (of Wendel) nodig. De ingang links van de spiraal is in mijn situatie dichtbij het bruggehoofd, wat nog een verschuiving van het middelpunt (20 cm = 1x FL-6101), nodig maakte, een bocht vanaf het einde richting brug.
Gebruikt hout: multiplex van 8 mm.
 Spoorspiraal niveau 1, uitgezaagd
Niveau 1, start= +9 cm
 Spoorspiraal niveau 2, uitgetekend
 Spoorspiraal niveau 2, uitgezaagd
Niveau 2, einde = + 27cm
 Spoorspiraal niveau 1 en 2 zoals in de planning
Niveau 1 en 2 zoals in de planning

rijbreedte binnen straal midden van de rail buiten straal diameter
r1 50 mm. 306,50 mm. 356,50 mm. 406,50 mm. 746 mm.
r2 50 mm. 370,00 mm. 420,00 mm. 470,00 mm. 873 mm.
r3 50 mm. 433,50 mm. 483,50 mm. 533,50 mm. 1000 mm.
r4 50 mm. 497,00 mm. 547,00 mm. 597,00 mm. 1127 mm.

Ga naar boven